Darbecilere Millet Darbesi

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ OLAN

ANAYASAL DÜZENİN VE DEMOKRASİNİN

 SAVUNUCUSUDUR

              15 Temmuz akşamı başlayıp tüm gece süren  Milletin iradesine, demokrasiye ve anayasal düzene yapılan talihsiz saldırı bütün milletimizi korkuya ve endişeye sevk etmiş. Türk demokrasisi çok çetin bir imtihandan geçmiştir. Demokratik ve anaysal düzenin teminatı olan TBMM milletin kendi mermisi ve kendi askeri tarafından defalarca vurulmuştur.   Birçok kamu binası televizyonlar ve yollar abluka altına alınmıştır. Sivil toplum örgütü olarak asla tasvip edemeyeceğimiz, bu yasa dışı yapılan girişim Milletimizin dik duruşu sonucu amacına ulaşamadan sonlanmıştır.

Milli iradeye yapılan bu kirli saldırı, milletimizin azmi ve kararlı tutumu sayesinde devletimizi uçurum ve karanlığa sürüklemek isteyen gafillerin emellerine ulaşmalarına mani olmuştur. Maalesef bu müessif olay sonucunda 161 vatan evladımızın şahadetine neden olmuştur.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN olarak, darbecileri şiddetle lanetliyoruz.. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN olarak,Devletimizin birliğine, üniter yapısına karşı her türlü antidemokratik girişimlere karşı gelmekte, seçimle yönetime getirilen bir siyasi oluşumun ancak yine demokratik bir şekilde yapılacak  seçimle gitmesi gerektiğine her türlü kazanımların demokasi içinde kalarak elde edilmesine inanıyor, İhtilallerin, muhtıraların,cunta dönemlerinin ebediyen tarihe gömülmesi için demokrasiden en ufak bir ödün verilmeden, siyasi aidiyetimiz ne olursa olsun millet olarak yek vücut olunması gerektiğine inanıyoruz.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN, Öteden beri din, dil, ırk, etnik köken, siyasi görüş gibi her türlü ayrımcılığa karşı gelmiş olup, bugün de milletimizin her türlü ayrışmaya karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiği inancındadır.İç ve dış siyasi alanlarda ülkemizin itibarını zedeleyecek her türlü demokrasi dışı girişimlere karşı Milletimizle birlikte hareket edecektir.

Gelmiş geçmiş tüm darbe ve darbe girişimlerinin ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yapıldığının bilincinde olan bir sivil toplum örgütü olarak, devletimizin üniter yapısının ve anayasal düzenin yılmaz bir savunucusudur.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN olarak,bu darbe girişimi olayında herkesin hissesine düşen dersi çıkararak,siyasî partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve bütün devlet organları tarafından çok iyi ve etraflı bir şekilde masaya yatırılarak, bir daha benzer hadiselerin meydana gelmemesi için, millî birliğimiz ve devletimizin bekası için demokrasi kültürünün her kesim tarafından hazmedilmesinin yollarının bulunması gerektiğine inanıyoruz.

Milletimize geçmiş dileklerimizisunuyor, Devlet ve millet olarak, böyle kötü tecrübelerin yaşanmamasını diliyoruz..          

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ

Published in Köşe Yazarları
Written by