BAŞKANDAN http://bagimsizegitimsen.org.tr Tue, 18 Dec 2018 18:18:36 +0000 tr-tr BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN’E DESTEK OLMAK, SEFALETE DUR DEMEKTİR. http://bagimsizegitimsen.org.tr/yonetim/baskan-dan/item/349-bagimsiz-egitim-sen-e-destek-olmak-sefalete-dur-demektir.html http://bagimsizegitimsen.org.tr/yonetim/baskan-dan/item/349-bagimsiz-egitim-sen-e-destek-olmak-sefalete-dur-demektir.html

BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN’E DESTEK OLMAK, SEFALETE DUR DEMEKTİR.

 

Değerli kamu görevlileri, eğitim çalışanları ve değerli öğretmenlerimiz, Sendikamız BASK çatısı altında 2012 yılından itibaren faaliyet göstermekte olup, eğitim çalışanlarının onuru, gururu ve ekmeğine göz koyan anlayışın karşısında dimdik durarak, ne pahasına olursa olsun, bu uğurda mücadelesini her türlü şart ve zeminde ilkeli, dürüst, demokratik tavırla sürdürmeye devam etmektedir.

Bu güne kadar, eğitim camiası çalışanları sendikamıza yeterince yöneliş göstermemiş, üye sayımızı ve teşkilatımız buna orantılı olarak çok yaygınlaşamamıştır. Bunun birçok nedenleri olduğunun farkındayız. Bu nedenlerin başında, memur üzerinde siyasi sendikaların anti demokratik anlayışın ve bürokratik kademelerde bulunan yöneticilerin bu sendikaların teşkilatı gibi çalışmaları gelmektedir. İktidarı elinde bulunduran siyasi erk’in arka bahçesi olduğunu iddia eden bu anlayış memurun ve öğretmenin gözünü korkutmaya devam etmeleri sendikamıza yeterli üye yönelişinin önüne çıkan en büyük engel olduğunu bilmekteyiz.

Memur ve öğretmende başıma herhangi bela gelmesin diye veya işimi kaybederim endişesiyle ”AZICIK AŞIM, KAYGUSUZ BAŞIM” mantığına bürünerek korkak, ürkek ve sindirilmiş bir vaziyette mevcut haklarını koruyamaz halde kendilerini sarı sendikacıların insafına bırakmışlardır.

Ama bu sendikaların yöneticileri kendi ikballerini garantiye almış, memurun verdiği sendikal gücü kedilerine kullanarak, mevki ve makam almışlar. Hatta bir çoğu milletvekili bile olmuşlardır.

Kayırmacı, siyasi ve sarı sendikacılığın hakim olduğu bu dönemde memur bir çok hak gaspına uğramış, ekonomik olarak tükenmiş, borcu gırtlağı geçmiş, sefalet içerisine itilmiş, biçare duruma düşmüştür.

Değerli meslektaşlarım ve öğretmenlerimiz, biz siyasi sendikaları destekledik ama, bu sendikalar bize şu haklarımızı aldı diyebileceğiniz bir şey var mı? Allah aşkına..!

Sürekli hak kaybı, hak gaspı, eza , cefa, sürgün, mobink, huzursuzluk ve sefaletten başka bir elde edilen olumlu bir şey yok.

Artık, bu gidişe dur deme zamanımız geldi diyorsanız..!

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN’E ÜYE OLUNUZ,

Saygı ve sevgilerimle.

]]>
gencyazilim@hotmail.com (Super User) BAŞKANDAN Thu, 18 Jun 2015 08:58:34 +0000
DÜNYA VAR OLDUKCA; KAHPELER DE HER ZAMAN VAR OLACAK... http://bagimsizegitimsen.org.tr/yonetim/baskan-dan/item/518-dunya-var-oldukca-kahpeler-de-her-zaman-var-olacak.html http://bagimsizegitimsen.org.tr/yonetim/baskan-dan/item/518-dunya-var-oldukca-kahpeler-de-her-zaman-var-olacak.html DÜNYA VAR OLDUKCA; KAHPELER DE HER ZAMAN VAR OLACAK...

YANLIŞIMIZ VARSA SÖYLEYİN….!

Arkadaş…!

Biz bağımsız sendikayız..!

Bağımsız Eğitim-Sen mensuplarıyız..!

Sendikacılığın siyasi partilerin oyunlarına alet edilmesine tiksinenlerin oluşturduğu,aklını duygularından üstün tutabilen. kamu görevlilerinin oluşturduğu sivil teşekkülüz..

Kurulurken de,  yol yürürken de, memur arkadaşlara kendimizi anlatırken de; biz siyasi ve ideolojik her türlü oluşumla ilişkimiz olmayan sendikayız ve hep öyle kalacağız..

Demedik mi?

Çalışanın emeğini, alın terini, hakkını, hukukunu gasp etmek isteyen kurum ve kuruluşlara meşru kurallar içerisinde mücadele eden sendikacılık yapacağız.

Demedik mi?

Eğitim sendikası olarak, eğitim politikalarını, Atatürk’ün temelini attığı çağdaş, demokratik ve milli ihtiyaçlarımıza uygun eğitim sisteminin dışında ki eğitim modellerinin hep karşısında  olacağız..

Demedik mi?

Bunları yaparken, basit siyasi söylemlerden uzak, mesleki ve ilmi mesnetleri ile objektif, tutarlı öneriler ve savunmalar yapacağız …

Demedik mi?

Her türlü eleştiri ve söylemlerimizi, seviyeli bir üslupla; eğitim sendikasının farklılığını ortaya koyan bir vakar ile  yapacağız …

Demedik mi?

Tüm söylemlerimizde, özellikle sendikamızın, teşkilat yapısında görevli olan arkadaşlarımızın, sendikamızın tarafsızlığı ilkesini zedeleyecek; basit siyasi söylemleri sosyal medyaya taşımaması gerektiğini…

Demedik mi?

Eğitimin, eğitim çalışanlarının devasa sorunları varken,işin kolayına kaçıp herkesin yaptığı gibi cıvık, cıvık siyaset kokan, uslüp ve edepten yoksun, özellikle de  kamu görevlisi ciddiyetinden uzak söylemlerden uzak olacağımızı söylemedik mi?

Bizde herkesin yaptığı gibi içerikten yoksun siyasi partileri hedef alan, siyasetçileri doğrudan eleştiren paylaşımlar yaparsak;

Birileri de çıkıp, hani siz siyaset yapmayan sendikaydınız?

Demez mi?

Bu yaptığınız siyaset değil mi?

Diye sormaz mı?

Siz hamaset yapıyorsunuz, hatta yalancısınız, bize söylediklerinizle eylemleriniz bir birini tutmuyor.

Demez mi?

ARKADAŞŞŞ…!

Bağımsız Eğitim-Sen’li olarak sözümüzdeyiz…?

Kimseye hayal vaat etmiyoruz, makam vaat etmiyoruz…!

Sözümüzün eri olmaktan,  ilkeli duruşun yegane temsilcisi olmaktan başka bir şey vaat etmiyoruz…!

]]>
baskan@bagimsizegitimsen.org.tr (Başkan) BAŞKANDAN Wed, 08 Jun 2016 22:23:36 +0000
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ OLANANAYASAL DÜZENİN VE DEMOKRASİNİN SAVUNUCUSUDUR http://bagimsizegitimsen.org.tr/yonetim/baskan-dan/item/535-bagimsiz-egitim-sen-milli-iradenin-tecellisi-olananayasal-duzenin-ve-demokrasinin-savunucusudur.html http://bagimsizegitimsen.org.tr/yonetim/baskan-dan/item/535-bagimsiz-egitim-sen-milli-iradenin-tecellisi-olananayasal-duzenin-ve-demokrasinin-savunucusudur.html

 k2:BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ OLAN {article k2:BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ OLAN

ANAYASAL DÜZENİN VE DEMOKRASİNİN SAVUNUCUSUDUR}{title} {text} {readmore}{

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ OLAN {article k2:BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ OLAN

ANAYASAL DÜZENİN VE DEMOKRASİNİN SAVUNUCUSUDUR

/article}ANAYASAL DÜZENİN VE DEMOKRASİNİN SAVUNUCUSUDUR}  

15 Temmuz akşamı başlayıp tüm gece süren  Milletin iradesine, demokrasiye ve anayasal düzene yapılan talihsiz saldırı bütün milletimizi korkuya ve endişeye sevk etmiş. Türk demokrasisi çok çetin bir imtihandan geçmiştir. Demokratik ve anaysal düzenin teminatı olan TBMM milletin kendi mermisi ve kendi askeri tarafından defalarca vurulmuştur.   Birçok kamu binası televizyonlar ve yollar abluka altına alınmıştır. Sivil toplum örgütü olarak asla tasvip edemeyeceğimiz, bu yasa dışı yapılan girişim Milletimizin dik duruşu sonucu amacına ulaşamadan sonlanmıştır.

Milli iradeye yapılan bu kirli saldırı, milletimizin azmi ve kararlı tutumu sayesinde devletimizi uçurum ve karanlığa sürüklemek isteyen gafillerin emellerine ulaşmalarına mani olmuştur. Maalesef bu müessif olay sonucunda 161 vatan evladımızın şahadetine neden olmuştur.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN olarak, darbecileri şiddetle lanetliyoruz.. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN olarak,Devletimizin birliğine, üniter yapısına karşı her türlü antidemokratik girişimlere karşı gelmekte, seçimle yönetime getirilen bir siyasi oluşumun ancak yine demokratik bir şekilde yapılacak  seçimle gitmesi gerektiğine her türlü kazanımların demokasi içinde kalarak elde edilmesine inanıyor, İhtilallerin, muhtıraların,cunta dönemlerinin ebediyen tarihe gömülmesi için demokrasiden en ufak bir ödün verilmeden, siyasi aidiyetimiz ne olursa olsun millet olarak yek vücut olunması gerektiğine inanıyoruz.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN, Öteden beri din, dil, ırk, etnik köken, siyasi görüş gibi her türlü ayrımcılığa karşı gelmiş olup, bugün de milletimizin her türlü ayrışmaya karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiği inancındadır.İç ve dış siyasi alanlarda ülkemizin itibarını zedeleyecek her türlü demokrasi dışı girişimlere karşı Milletimizle birlikte hareket edecektir.

Gelmiş geçmiş tüm darbe ve darbe girişimlerinin ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yapıldığının bilincinde olan bir sivil toplum örgütü olarak, devletimizin üniter yapısının ve anayasal düzenin yılmaz bir savunucusudur.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN olarak,bu darbe girişimi olayında herkesin hissesine düşen dersi çıkararak,siyasî partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve bütün devlet organları tarafından çok iyi ve etraflı bir şekilde masaya yatırılarak, bir daha benzer hadiselerin meydana gelmemesi için, millî birliğimiz ve devletimizin bekası içindemokrasi kültürünün her kesim tarafından hazmedilmesinin yollarının bulunması gerektiğine inanıyoruz.

Milletimize geçmiş dileklerimizi sunuyor, Devlet ve millet olarak, böyle kötü tecrübelerin yaşanmamasını diliyoruz..          

]]>
baskan@bagimsizegitimsen.org.tr (Başkan) BAŞKANDAN Mon, 25 Jul 2016 10:27:06 +0000