BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN VE BAĞIMSIZ BÜRO-SEN’LİLER İFTARDA BULUŞTU. Özel

Öğeyi Oyla
(0 oy)

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN VE BAĞIMSIZ BÜRO-SEN’LİLER İFTARDA BULUŞTU.

Bağımsız Eğitim-Sen Ve Bağımsız Büro-Sen Çorum İl teşkilatları tarafından Çorum Öğretmenevinde verilen iftar yemeğine,Bağımsız Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdullah Soy’unda katıldığı iftar programına, Toplu sözleşmeler ve Hukuk Genel Sekreteri Tarık ŞAHMAN, Bağımsız Eğitim-Sen ANKARA İL Temsilcisi Yılmaz TURHAN ile BASK Çorum İl temsilcisi Hayati Çam, Bağımsız Eğitim-Sen Çorum İl Temsilcisi Yüksel Tavukcu, Eski Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Mehmet Öztopaloğlu’da hazır bulundu. Bağımsız Eğitim-Sen’in Çorum ilinde teşkilatlanma çalışmalarına katkıları nedeniyle, Hayati Çam ve Yüksel Tavukcu’ya plaket’inde verildiği iftar yemeğinde; BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Hayati ÇAM’ın açılış konuşması ve takdiminden sonra Bağımsız Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdullah Soy üyelere hitaben konuşma yaptı.

ÖLÜ TOPRAĞINI SİLKELEMEYE İLK OLARAK ÇORUM’DAN BAŞLAYACAĞIZ.

Bağımsız Eğitim Sen Genel Başkanı, Abdullah SOY, yaptığı konuşmada mübarek Ramazan ayının son Cuma gününde Çorumlu kamu çalışanları ile aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu, bu anlamlı iftar yemeğinin ve ülkemize milletimize ve sendikamıza hayır getirmesini diledi. Kendisinin Tokatlı olduğunu ifade ederek Çorum İlinin en çok ziyaret ettiği iller arasında olduğunu söyleyerek, dolayısıyla Çorum’a geldiğim zaman memleketime geldim zannediyorum diyerek, iftara katılanların Ramazanını ve gelecek olan bayramlarını tebrik ederek, Sendika olarak Çorum’u önemsediklerini, Bağımsız Eğitim-Sen Sendikasının ilkelerinin ve amacının eğmeden, bükmeden, yalpalamadan, çalışanların refah seviyesine odaklı olduklarını, nihai hedeflerinin Eğitim çalışanlarının gelirinin, hak ve menfaatlerini Avrupa norm ve standartlarına kavuşturmak olduğunu söyleyerek, son 15 yıldır memurun üzerine serilen ölü Toprağının sirkelenmesi gerektiğini, memurun üzerinden ölü toprağını silkelemeye, ilk olarak Bağımsız Eğitim-Sen ile birlikte Çorumdan başlayacaklarını söyledi.

SİYASİ SENDİKALAR MEMURA ZARAR VERMEKTEDİRLER.

Soy, konuşmasında; Buradan bütün Milli Eğitim çalışanlarına, memurlarına Yurdumun en ücra köşesindeki öğretmenlerimize, üniversite hocalarımıza, eğitim ve öğretim hizmeti veren değerli Meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum... Siyasi ve taraf sendikaların, memurun hak ve menfaatleri aleyhine çalıştıklarını, bu siyasi sendikalara taraf oldukları sürece haklarında daha çok gerilemeler olmasının kaçınılmaz olduğunu vurgu yaparak, bu güne kadar yapılanların bunun göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Soy, tek çarenin Bağımsız sendikacılık olduğunu, masaya bir siyasi partinin temsilcisi olarak değil, memurun temsilcisi olarak oturulması gerektiğini söyledi. İşlerinin çok da kolay olmadığını bildiklerini söyleyen SOY, İnsanın doğası gereği kolay yolu tercih ettiği, siyasi bir sendikanın şemsiyesi altında gölgelenmenin birçoğunun özellikle işine geldiğini, bunu kamu çalışanına zarar verdiğini söyledi. Bağımsız Eğitim Sen’in hak aramanın kutsal bir mücadele olduğunu bilen bir sendika olduklarını, emeğin karşısında oluşan engelleri aşacak kudreti kamu çalışanının vereceği destekle sağlayacaklarını söyledi.

HERTÜRLÜ BASKI VE DAYATMANIN KARŞISINDAYIZ.

Başkan Soy, her türlü dayatmanın karşısında dim dik ayakta durabilmeyi ilke edinen, milli menfaatleri her şeyin üzerinde tutma anlayışında olduklarını, sendikamız üyesi olsun olmasın, eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kamu görevlilerine yönelik olarak her türlü yıldırma, sindirme ve korkutma, haklarını gasp etme amaçlı yapılan ve yapılacak her türlü idari baskıların karşısında olacaklarını söyledi. . Üyelerinin dertlerini, sıkıntılarını, hüzünlerini ve sevinçlerini paylaştıklarını bu ziyaret ve yemeğinde bu amaca matuf bir organizasyon oulduğunu, onlarla hemhal olmayı bilen, tek bir üyenin derdinin bütün sendika üyelerinin derdi olması gerekliliği anlayışı içerisinde, çağın gereklerine uygun mücadele metotları ile demokratik hukuk kaideleri çerçevesinde eğitim çalışanlarının çıkmazlarını bilen sorumlu sendikacılık yapma amacı ve gayesi içerisinde yoluna devam ettiklerini söyledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZERK HALE GETİRİLMELİDİR.

Milli eğitim’in sorunlarını bildiklerini sözlerine ekleyen Soy,Türk milli eğitim sisteminin demokratik, özgürlükcü, fırsat eşitliği temel amacı olan, mevzuatların günümüz Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesini ve değişen şartlar ışığında iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek. Milli eğitim sistemimiz, maalesef, her gelen hükümetin içine bir çomak sokup karıştırdığı, sorunları çözme yerine sorunlar yumağı haline dönüştürdüğü bir kurum olmaktan öte gidemediğini, Milli Eğitim politikaları ve uygulamaları çoğunlukla siyasetin ve siyasi hesaplaşmaların odağına çekildiğini, eğitim ve öğretim çalışanlarını bilhassa öğretmenlerimizi siyasi yaptırımların hedefi ve kurbanı konumuna geldiğini, Öğretim kurumlarını siyasi arena, çalışanlarını da oynanan oyunun piyonu haline getirilmekle karşı karşıya kaldıklarını. Bu durum Hem Milli Eğitim sistemimizi hemde çalışanların kamplaşması tehlikesini doğurduğunu söyleyerek, Milli eğitimin siyasetten uzak, hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

ÖĞRETMENLERİMİZ MESLEK ONURUNA YARAŞIR ÜCRET ALMALIDIRLAR.

Öğretmenlerin meslek onuruna yaraşır bir hayat standardına getirilmediği müddetce, bu ülkenin eğitim sorunun asla çözülemeyeceğini vurgulayan Soy, Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80-87’sinin bankaya borcu olduğunu araştırmaların gösterdiğini, maalesef geleceğimizi ellerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin yüzde 90’ ı elektrik ve su faturalarını , yakıt giderini azaltmak için tasarruf yapmak zorunda kaldıklarını, yüzde 65-70’i tükenmişlik sendromu yaşadığını söyledi. Öğretmenlerin prestijli meslek olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 4’lerdedir. Öğretmenlerimiz uğradığı prestij kaybı nedeniyle yüzde 30’u öğrenci, veli şiddetine maruz kalmıştır. Bu durum çok inciticidir. Öğretmeni öğrenci, veli ve idare arasına kendi haline bırakan bir yönwtim anlayışı ile öğretmen tarihin en karanlık ve en kötümser yıllarını yaşamaktadır. Dedi. Ayrıca ‘atanamayan öğretmenler’ sorunu kanayan bir yara olduğunu, yaklaşık 350 bin öğretmen atama bekliyor. Karın tokluğuna 70 bin ücretli öğretmen adeta mevsimlik işçi gibi çalışıyor. Devlet bunlara bir öğretmen ücretinin sadece üçte biri oranında bir ücrete layık görüldüklerini ilave ederek, Öğretmen’in içerisinde bulunduğu durum maalesef bu şekilde olduğunu söyledi.

MEMUR ÇIKMAZDA.

Bağımsız Eğitim Sen Genel Başkanı Abdullah SOY, eğitim alanında Uzman, Araştırmacı,- Hizmetli, Şef, Memur, VHKİ, , 4/Cli vs pozisyonda birçok ünvanlarda, teknik ve idari hizmetler sınıfında kamu görevlileri bulunmaktadır. Bütün bu eğitim çalışanlarının iş, ekonomik ve sosyal sıkıntıları birbirini aratmayacak düzeylerdedir. Maalesef gelirleri açlık sınırı düzeylerindedir. Örneğin, Milli eğitimde hizmetli kadrosunda çalışan bir kamu gürevlisinin maaşı 1.850,00 tl’dir. Varın gerisini siz düşünün dedi. 600-700 liradan aşağı kiralık evin bulunamadığı şehirlerde kiradan geriye kalan 1000 lira civarındaki parayla hangi hayat standardından bahsedebiliriz diyen Soy Memurun çıkmazda olduğunu, geçim sıkıntısı ile boğuşmakta olduğunu sözlerine ekledi.,

MEMURUN YÜZDE 26 REFAH KAYBI VARDIR

Hükümet ile toplu pazarlıkların başladığı 2002 yılından beri memurlar toplu pazarlık masasından mağlup kalktığını, 2002 yılından beri kazanılmış haklar birer birer kaybedilmektedir. 2002 yılından beri her dönem memurlar hüsrana uğramaktadır. 70 sente muhtaç olan hükümetler döneminde bile Bütçe Kanununda yer alan “enflasyon farkı +2 puan refah payı”, 2002 yılı toplu görüşmelerinde “2 puan refah payı” dönemin iktidarına ikram edilmiş, ardından diğer kazanılmış haklar kaybedilmeye başlanmıştır. Sözde sendikalar 2 puan refah payı uygulamasını dönemin iktidarına peşkeş çekmeseydi bugün maaşlar yüzde 26 oranında daha fazla olacaktı. Bu durum yandaş ve siyasi sendikacılığın memura attığı kazıktan başka bir şey olmadığını söyledi.

SENDİKACILIKTA KARA GÜNLERİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ.

Kamu çalışanlarının almış oldukları ücretler, bugün itibariyle, geçimden aciz durumda olduklar gün gibi ortada olduğunu sözlerine ekleyen Soy, Yetkili sendikanın iktidardaki siyasi partinin uzantısı olması memurun durumunu dillendirecek dillerin susmuş olmasına vesile olduğunu, 2 yılda yapılan toplu görüşmelerde alınan ücret artışları bir yıl içerisinde kaybettiklerini bile alamamışlardır. Bu gün sendikacılık kara günlerini yaşandığını, Memurun hali içler acısı bir hal almaya devam etmektedir.

ENFLASYON ORANI DÜŞÜK GÖSTERİLDİ.

Temmuz ayında yapılacak artışın en az yüzde 8,3 olması gerektiğini vurgulayan Bağımsız Eğitm-Sen Genel Başkanı, 2014 yılından kalan enflasyon farkı kayıplarının da ödenmesini isteyerek, enflasyon oranının TÜİK marifetiyle düşük gösterildiğini, tam da memurlar ile Hükümet arasında 1 Ağustosta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesine denk getirilmesine söyleyecek söz bulamıyoruz dedi. Bunu bir devlet ayıbı olduğunu, 2014 yılında enflasyon farkları ödenmeyen ve yıllardır büyümeden refah payı alamayan memur ve emeklilerine, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde TÜİK üzerinden mesaj vermenin Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine yakıştıramadıklarını ilave etti..

ÇARE BAĞIMSIZ SENDİKACILIKTA

Memurun ve emeklilerinin taleplerinin önüne iktidarlardan önce vesayetçi sendikalar çıktığını,r. bu kumpastan kurtulmanın yolu, hükümet ile memurlar arasında iktidar lehine gönüllü tamponluk yapan vesayetçi sendikaları aradan çıkarmak olduğunu söylen Soy,Vesayetci sendikalarıni zararı açıkça ortadadır. Bunu memur arık farketsin lütfen… diyerek; Vesayetçi sendikalardan kurtulmadıkça, sözde sendikalar aradan çıkarılmadıkça haklarımızı geliştirmek şöyle dursun, korumak bile mümkün olamayacaktır. Çözüm iktidar veya muhalefet partilerinin piyonu, vesayetçi arka bahçe sendikalarının maskelerini indirmektedir. Çözüm, yetkiyi bağımsız sendikalara vermekten geçmektedir. Bu nedenle kendilerine verilen yetkiyi yıllardır kötüye kullananlardan yetkiyi geri almak üzere yeni bir mücadele başlattıklarını. Tüm kamu çalışanlarını bu mücadeleye destek vermeye Bağımsız Eğitim-Sen çatısı altında birleşmeye çağırıyorum dedi.

BAYRAMINIZI ŞİMDİDEN KUTLUYORUM.

Bu iftar yemeğini tertip eden arkadaşlarıma ve meslektaşlarına tekrar teşekkür eden Abdullah SOY, Bu iftarın, Çorum halkı ve eğitim çalışanları arasında yeni bağlar kurmasına vesile olmasını dilediğini, Bütün Çorum halkına Yönetimi adına sevgi ve saygılarını sunduğunu, gelecek Ramazan bayramını şimdiden kutladığını sözlerine ekledi.

Son Düzenlenme

Şube ve Temsilcilik Faaliyetleri

May 28, 2019 92

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİMİZİN İFTARINDA BULUŞTUK

İstanbul Temsilciliğimizin düzenlediği Geleneksel Bağımız Eğitim-Sen İftarına katıldık. İstanbul Beylikdüzünde düzenlenen yemeğe İstanbulda bulunan üyelerimiz ve bazı aileleri ile Genel Başkanımız…
Haziran 04, 2018 460

norm kadro düzenlemesi hakkındaki yazımız

ANADOLU LİSELERİNDEKİ NORM KADRO UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME TALEBİMİZİ MEB' E İLETTİK Bilindiği gibi Anadolu Liselerine öğretmen görevlendirilirken bazı öğretmenlerimiz yarışma sınavı sonucu bu…
Nisan 09, 2018 491

EMEKLİ ÜYELERE PLAKET TAKDİM ETTİK

İzmir Tire ilçesinde görev yaparken emekli olan üyelerimiz Mevlüt Avcu ve Halil Koca'ya İzmir İl Temsilcimiz Mehmet Yalçın Hocamız tarafından kendilerine plaket takdim edildi. BAĞIMSIZ EĞİTİM-*SEN…
Mart 27, 2018 528

ÜYELERİMİZE ANADOLU SİGORTADAN ÖZEL İNDİRİM

ÜYELERİMİZE ANADOLU SİGORTADAN ÖZEL İNDİRİM Sendikamızın Üyelerine ve yakınlarına Anadolu Sigortadan alacakları kasko, konut, bireysel sağlık, tamamlayıcı sağlık hizmetleri sigorta poliçe…
Mart 24, 2018 597

Mustafa Çınar'a başarılar dileriz.

Bağımsız Eğitim-Sen kurucularından ve Genel Sekreterlerinden Mustafa Çınar hocamız emekli olduktan sonra Mersin'de bir Eğitim Kurumunda Yöneticilik yapıyor. Sendikamızda çok emekleri var, çok…
Mart 16, 2018 495

Emekliler Derneği Ziyareti

MEMUR SORUNLARI EMEKLİNİN SORUNLARINDAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Dernek yöneticilerine ziyarette bulunduk..Kamu Çalışanları ve emeklilerin sorunları ve…
Ocak 27, 2018 389

MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan sendika ilan panolarının önü; bir süre önce kapatılarak görüşü engellenmişti. Üye sayısı açısından büyük olduğunu söyleyen sendikalar bu konuda duyarsız…
Ocak 27, 2018 356

SENDİKAMIZ ZİYARETLERİ SÜRÜYOR.

YÖNETİM KURULUMUZ, BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN İ ZİYARET ETTİ Bir süre önce rahatsızlanan ve tedavi gören Bağımsız Sağlık Sen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayraktar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun…
Ocak 27, 2018 374

SENDİKAMIZIN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR.

YÖNETİM KURULU OLARAK, BAĞLI BULUNDUĞUMUZ KONFEDERASON OLAN BASK YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİK. Ziyarette Genel Başkanımız Sayın Abdullah Soy; 2017 yılı içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetlerden…
Kasım 09, 2017 572

NİTELİKLİ LİSE

MESELE, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SORUNU MU YOKSA ORTAÖĞRETİMDE KALİTE SORUNU MU? Dün Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ’ın Anadolu Ajansı Editör Masası’nda “Veli Tercihli Serbest Kayıt…
Haziran 28, 2017 602

SENDİKAMIZIN GELENEKSEL İFTARI ANKARA DA YAPILDI

SENDİKAMIZIN GELENEKSEL İFTARI ANKARA DA YAPILDI Bağımsız Eğitim-Sen Ankara Şubesinin düzenlediği ve artık geleneksel bir hale gelen İftar Yemeği Ankara da yapıldı. İftar yemeğine Yönetim Kurulu…
Nisan 19, 2017 701

AKÇAKALE KAYMAKAMI BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN'İN ÖNERİLERİNİ ÇOK DEĞERLİ BULDU...

Sendikamız Ar-Ge Birim Başkanı ve aynı zamanda Akçakale ilçe temsilcisi olan Mehmet GÜLEÇ, Akçakale Kaymakamı Sayın Selçuk YOSUNKAYA ile 18.04.2017 tarihinde ilçenin Mimar Sinan Caddesi ve Kent Park…
Şubat 23, 2017 866

YENİ PANOLARIMIZ

MEB BEŞEVLER KAMPÜS YEMEKHANESİNDE ve ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KORİDORUNDA BULUNAN PANOLARIMIZI YENİ YAPTIRDIĞIMIZ AFİŞLERİMİZ İLE DONATTIK. ÜLKEMİZ EĞİTİM ÇALIŞANLARININ EN YAKIN DOSTU…
Ocak 13, 2017 805

"Çalışan Gazeteciler Günü" kutlama ziyareti

Önadım Medya grubuna Bağımsız eğitim Sen Yönetimi adına, Bağımsız Eğitim-Sen Genel Basın ve Sosyal İşler Sekreteri Hakan Tıraşcı beraberinde Kırıklareli İl Yönetimiyle olarak "çalışan gazeteciler…
Haziran 23, 2016 1096

ÇORUM'DA İFTARDA ÜYELERLE BULUŞTUK

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN İFTARDA ÇORUMDAYDI Bağımsız Eğitim-Sen Çorum İl teşkilatları tarafından verilen iftar yemeğine,Bağımsız Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdullah Soy’unda katıldığı iftar programına,…
Haziran 17, 2016 975

SENDİKAMIZIN GELENEKSEL İFTARI ANKARA DA YAPILDI

SENDİKAMIZIN GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ ANKARA DA YAPILDI. Ankarada bulunan üyelerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile yapılan iftar, birlik ve beraberliğimizi daha da artırdı. İftarda Genel…
Haziran 07, 2016 973

Sedat DEGER: Eleştiriye Tahammülü Olmayan Sendikacıya Mahkemeden Tokat Gibi Karar

Sedat DEGER: Eleştiriye Tahammülü Olmayan Sendikacıya Mahkemeden Tokat Gibi Karar 07 Haziran 2016 Salı 12:58 Sedat DEGER:Temsil ettiği Ağrı’nın Patnos ilçesinde “yalan ifadeler kullanarak ve…
May 09, 2016 1093

Bağımsız Eğitim-Sen İzmir ve İlçelerinde...

Bağımsız Eğitim-Sen Tire ilçe Başkanı Resül Kara ' nın bizzat organize ettiği Kahvaltı programına Bağımsız Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdullah SOY, Ankara İl Başkanı Yılmaz TURHAN, Çorum İl Başkanı…
May 03, 2016 1052

engelli hakları

BU ENGELLİ BU BANKAYA NASIL GİRSİN?? Ankara da 18 yaşından küçük öğrenci çocuğu için hesap açtırmak üzere bankaya gelen engellinin durumu... Ülkemizi en yaşanılır hale getirmek için…
Nisan 15, 2016 911

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DE SENDİKA PANOMUZU ASTIK

BUGÜN BEŞEVLER'DE ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEYDİK. BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN'İN TANITIM PANOSUNU İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİNDE YARDIMLARI İLE ASTIK BİZE YARDIM EDEN GÖREVLİ ARKADAŞLARA VE…
Mart 28, 2016 806

İzmir teşkilatımız, okulları ve ilçe müdürlüklerini bildirilerimizle süslüyor.

Bağımsız Eğitim-Sen İzmir il teşkilatımız, tüm ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okulları ziyaret ederek, tanıtım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ziyaretler sırasında sendikamızın yaptırdığı tanıtım…
Mart 28, 2016 947

İzmir Torbalı'da okulları ziyaret ettik.

Torbalı İbni Sina Sağlık Meslek Lisesinde bizi karşılayıp güler yüzleriyle ağırlayan Başta Müdire hanım ve Müdür Yardımcısı değerli büyüğümüz Prof. Dr. Necat ÇETİN ile tüm okul personeli…
Şubat 19, 2016 1020

SENDİKAMIZ TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

SENDİKAMIZ TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR Bağımsız Eğitim Sen, Temsilcilik ve işyeri ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Genel Başkanımız sayın Abdullah SOY Çorum İl Temsilciliğini ziyaret…
Şubat 13, 2016 1121

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU ÜYESİ KADİM DURMAZ'A PROBLEMLERİMİZİ İLETTİK.

Bağımsız Eğitim-SEN Genel Başkanı Abdullah SOY ve Ankara İl Temsilcisi Yılmaz TURHAN,, Tokat Milletvekili/ Plan Bütçe Komisyonu Üyesi/ CHP Eğitim Komisyonu Üyesi Sayın kadim DURMAZ'ı TBMM'nde…
Ocak 04, 2016 996

ANKARA GENELİNDE SENDİKAMIZI TANITIM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bağımsız Eğitim-Sen Genel başkanı Abdullah Soy, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Toplu Görüşmeler sekreteri Sayın Mustafa Şahin ve Ankara İl Temsilcisi Yılmaz Turhan Etimesgut Ahmet Ülkü Durusoy…
Temmuz 11, 2015 1464

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN VE BAĞIMSIZ BÜRO-SEN’LİLER İFTARDA BULUŞTU.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN VE BAĞIMSIZ BÜRO-SEN’LİLER İFTARDA BULUŞTU. Bağımsız Eğitim-Sen Ve Bağımsız Büro-Sen Çorum İl teşkilatları tarafından Çorum Öğretmenevinde verilen iftar yemeğine,Bağımsız…
Haziran 17, 2015 3863

Bağımsız Eğitim Sen’liler sezonu kahvaltılı değerlendirme toplantısı ile kapattı. Bağımsız Eğitim Sen’liler sezonu kahvaltılı değerlendirme toplantısı ile kapattı.

Bağımsız Eğitim Sen’liler sezonu kahvaltılı değerlendirme toplantısı ile kapattı. Toplantı sonunda çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Tire Haberi - 16 Haziran 2015…
Haziran 11, 2015 4818

Tire Gazetesi Ziyaretimiz.

Bağımsız Eğitim-Sen İzmir-Tire temsilcimiz Resul Kara Tire Haber gazetesini ziyarette bulunarak, Eğitim çalışanlarının içinde bulundukları zorluklarla ilgili görüş alış verişinde…
May 31, 2015 1216

Sulama Birliği işçilerinin açlık grevine Bağımsız Eğitim-Sen'den destek

Elazığ’da Eyüpbağları Sulama Birliği işçileri tarafından, 5 yıldır maaş alamadıkları ve Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünde işbaşı yaptırılmadıkları gerekçesiyle ikinci defa başlatılan…
May 05, 2015 5041

Kırklareli İl temsilcimiz HAKAN TIRAŞCI;

"Sükunet içerisinde olalım" Kırklareli Bağımsız Eğitim Sen İl temsilcisi Hakan Tıraşçı yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında; "IŞİD'in Kobani saldırılarını bahane ederek İllerde okul, dershane ve…
May 05, 2015 1471

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN ÇORUM İL TEMSİLCİSİ YÜKSEL TAVUKÇU İLE BİRLİKTE BASK HEYETİ ÇORUM GAZETECİLER CEMİYETİNE KUTLAMA ZİYARETİ

Bask Başkanı Şevket Erzen’i ziyaret ederek basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar.Ziyarette Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası İl Temsilcisi Musa Topbaş ve Bağımsız…
Kasım 10, 2014 5571

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YENİ ADRESİNDE

Bağımsız Eğitim-Sen Genel Merkezi, içerisinde Tokatlılar Federasyonu’nun da bulunduğu yeni yerine taşındı. Bağımsız Eğitim-Sen Başkanı Abdullah Soy’u yeni Genel Merkez’de ilk ziyaret eden isimlerden…
Haziran 21, 2014 6740

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN YÖNETİM KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

Bağımsız Eğitim-Sen Yönetim Kurulu, 25 Ekim Cumartesi günü Ankara’da toplantı düzenledi. Bağımsız Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde yenilen öğlen yemeğinin ardından bir araya gelen Yönetim Kurulu üyeleri…
Haziran 21, 2014 6208

BASK Heyeti Devlet Personel Başkanı Kumbuzoğlu'nu Ziyaret Etti

Sendika Genel Başkanımız Abdullah Soy’un da içinde yer aldığı Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) heyeti 15 Ağustos 2014 tarihinde Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali…
Haziran 21, 2014 5711

"TOPLU SÖZLEŞME DEĞİL, TOPLU PEŞKEŞ"

“TOPLU SÖZLEŞME DEĞİL TOPLU PEŞKEŞ” BASK üyesi memurlar 2000’den beri ilk defa zam ve enflasyon farkları olmadan Temmuz maaşı aldıklarını belirterek Ankara/Kızılay’da bordro ve toplu sözleşme metnini…
Haziran 21, 2014 5628

ABDULLAH SOY: "TÜRK MİLLETİ BU OYUNU BOZAR"

Bağımsız Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdullah Soy, IŞİD’in Kobani saldırılarını bahane ederek bazı illerde okul, dershane ve öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarını ateşe veren “bölücü PKK yandaşları”na…