GENEL KURUL İLANI

Öğeyi Oyla
(0 oy)

                Bağımsız Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN)  2’nci Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18-19  Kasım  2016 tarihinde Saat:14:00 de Kızılbey Sk.  3. Vakıflar  İş Hanı No:3 Kat:4 Ulus/ANKARA adresindeki Sendika Genel Merkezinde aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.

         Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25-26 Kasım 2016 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

Bağımsız Eğitim-Sen                                                                                                                                                                                   Genel Merkezi

GÜNDEM                                                                                                                                       

18.10.2016

Yoklama ve Açılış

Saygı Duruşu/İstiklal Marşı’nın Okunması

Divan Teşekkülü

Genel Başkanın Konuşması

Genel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası

Genel Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası

Mali Bilançonun Görüşülmesi ve İbrası ile Tahmini Bütçenin Görüşülerek Karara Bağlanması

Tüzük Tadilatı Komisyonu Raporunun ve Tüzük Değişikliği Tekliflerinin Görüşülerek Karara Bağlanması

Genel Yönetim Kurulu’na Devredilecek Yetkilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

19.10.2016

Sendika Zorunlu Organları Asil ve Yedek Üyelerinin ve Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış

BAĞIMSIZ EĞİTİM – SEN

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve  Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
YÖNETİM KURULU

 FAALİYET RAPORU

2012-2016

Bağımsız Eğitim Sen Yönetim Kurulu;

Genel kurulu 1. Olağan Genel kurulu muteakiben  yetki alanına giren kurumlardan,  başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Ankara, Afyonkarahisar, İzmir, Çorum, Tokat, Elazığ, Konya illerinde Milli Eğitim müdürlükleri ve çeşitli okullar ziyaret edilerek öğretmenler ve çalışanlara sendika tanıtım faaliyetleri yapılarak,  çalışanların sorunlarının yerinde tesbiti ve  beklentilerini belirlemiştir.

Muhtelif  tarihlerde, yönetim olarak  T.B.M.M’nde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Milli Eğitim Komisyonları  üyeleri ziyaret edilerek  kamu çalışanların ve özellikle de eğitim çalışanlarını ilgilendiren konularla alakalı olarak,çözüm önerilerinin de yer aldığı dosyalar takdim edilerek, milletvekillerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Çeşitli  tarihlerde, yönetim olarak  ziyaret ettiğimiz illerin  yerel televizyon, radyo  ve yazılı basını ziyaret edilerek ziyaret edilerek  kamu çalışanlarının ve özellikle de eğitim çalışanlarını ilgilendiren konular ile Sendikamızın çalışmalarını ve görüşlerinin açıklandığı programlar yapılmıştır.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler kampüsü yemekhanesi İzmir, Çorum, Kırklareli ve Elazığ İllerinde muhtelif okul ve Müdürlüklere sendikamızın tanıtım panosu yaptırılarak tanıtıcı broşürler asılarak çalışanların Sendikamız hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Sendikamızın kuruluşundan beri Genel Merkez ofisi olarak kullandığı İzmir 2 Cd. No:34. Kat:4 adresindeki yerinden, ekonomik nedenlerle önce GMK Bulvarı no:105/16 Maltepe/Çankaya adresine daha sonra 2015 yılında ise şu anda bulunduğu Ulusta yerine taşınmıştır. 

Yönetimimiz çalışanların cezai durumlarında müdahil olmuş disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurullarındaki toplantılara katılıp üyelerimizin hakkını savunmuştur.

Üyelerimizi ve faaliyet alanındaki çalışanları bilgilendirmek amacı ile bildiri ve broşürler hazırlanmış ve dağıtımı sağlanmıştır.

Faaliyet alanlarındaki kurumlarda çalışanların sorunları ile ilgili kitlesel basın açıklamaları yapılmış ve birçok konuda çalışanların lehine sonuçlar elde edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının bir çok birimlerine ziyaretlerde bulunulmuş bazen bazı konularda görüşler aktarılmış, bazen da yazılı olarak ; öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın ve eğitim Sisteminin sorunları hakkında yazışmalara yapılmış ve takip edilmiştir.

4/c li üyelerimizin ve üyemiz olamyan bazı geçici personeller için mahkeme süreçleri takip edilmiştir.

Sosyal sorumluluklar gereği; üyelerimizin önemli günlerinde iletişime geçilerek yanlarında olunmuştur. Ve bu kapsamda Ankara, Çorum, Elazığ illerinde İftar programları düzenlenmiştir. Bu programlar sırasında, üyelerimize Sendika imkanları çerçevesinde alınan hediyeler takdim edilmiştir.

Sosyal sorumluluk gereği AB bakanlığına Erasmus+ prıje başvurusu yapılmıştır. Sendikamız uluslararası etkinliği bulunan (ETUC vb.)  AB  ve STK lara üyelik ve işbirliği müracaatlarında bulunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

            BAĞISIZ EĞİTİM-SEN

  YÖNETİM KURULU

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

Bağımsız Eğitim, Öğretim ve  Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası
2. OLAĞAN GENEL KURULU

MALİ RAPORU

Bağımsız Eğitim Sen ;

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN sendikamızın giderleri, sendikamız amaçları ve mevzuatlar çerçevesinde belgeli olarak yapılmış, ilgili kayıtlar zamanında ve usulünce yapılmış, gelir ve gider arasındaki denge gözetilerek, 2012-2016 yılları arasındaki dönemi toplam13.883,39 TL gider fazlası ile sendikamız borçlu olarak çalışmaktadır.

Genel Kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

 BAĞISIZ EĞİTİM-SEN

YÖNETİM KURULU

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

Bağımsız Eğitim, Öğretim ve  Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası
2. OLAĞAN GENEL KURULU

DENETLEME KURULU RAPORU

          4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun idari ve Mali Denetim başlıklı 27'nci maddesi hükümleri gereğince Bağımsız Eğitimleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Denetleme Kurulu üyeleri olarak muhtelif tarihlerde yaptığımız idari ve mali denetimler neticesinde;

           

1.    Genel Kurul kararlarının Yönetim Kurulunca eksiksiz uygulandığı,

2.    Yasal defterlerin süresi içerisinde tasdik ettirilip, usulüne uygun olarak kullanıldığı,

3.    Gelir-Gider belgelerinin yasal süresi içerisinde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre 4688 sayılı yasa ve diğer mevzuat hükümleri gözetilerek bilgisayar ortamında muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği,

4.    Gelir-Gider sarf evraklarının klasörler halinde Sendika Merkezinde muhafaza edildiği,

5.    Yönetim Kurulu kararlarında çoğunluk şartı arandığı ve Yönetim Kurulu kararlarının karar defterine işlendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.

            Genel Kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN
DENETLEME KURULU

Son Düzenlenme

Duyurular

Temmuz 19, 2019 980

ÜYEMİZ MUSTAFA ŞAHİN EMEKLİ OLDU.

MUSTAFA ŞAHİN HOCAMIZ EMEKLİ OLMUŞTUR. Sendikamızın kuruluşundan beri Üyemiz olan, Sendikamızın faaliyetlerinde herzaman yanımızda olan güzel-gayretli insan ; Ankara Etimesgut Ülkü-Ahmet Durusoy…
Temmuz 17, 2018 1716

2018 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır. 01/07/2018 ila 31/12/2018…
Default Image
Temmuz 17, 2018 1241

2018 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır. 01/07/2018 ila 31/12/2018…
Haziran 25, 2018 1350

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliği neler getiriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21.6.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ?Yönetmelikte öğretmen tanımı…
Nisan 09, 2018 1201

DENETLEME KURULU BAŞKANIMIZ RAŞİT BOZOK AMELİYAT OLDU

DENETLEME KURULU BAŞKANIMIZ RAŞİT BOZOK AMELİYAT OLDU Geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı Ameliyat olarak eski sağlığına dönen Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Raşit Bozok'a BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN…
Kasım 11, 2017 1108

Öğretmen Performans Notuna Yargıdan İptal Kaynak: Öğretmen Performans Notuna Yargıdan İptal

Bir Kamu görevlileri sendikası tarafından, çalıştığı eğitim kurumunun müdürü tarafından eğitim-öğretim yılı sonunda hakkında yapılan performans değerlendirmesinde 73 puan alan üyesi adına…
Eylül 26, 2017 4510

Memurun, görev yaptığı ilde ikamet etmesi zorunlu mudur?

Devlet memurlarının, görev yaptığı il sınırları içinde oturma zorunluluğu var mı? 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekildedir. "Memuriyet mahalli:…
Eylül 23, 2017 1355

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi

Özel eğitim sınıfındaki öğrenciler ile tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin velisinin yazılı talebi doğrultusunda bir defaya mahsus sınıf tekrarı yaptırılabileceği açıklanırken sınıf…
Kasım 24, 2016 1464

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz´ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, gelecek nesillerimizi yetiştirmek için, özveriyle çalışan, tüm öğretmenlerimizin…
Default Image
Kasım 24, 2016 1996

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlk ve Ortaöğretim Ders Kitapları

2016-2017 DERS KİTAPLARI Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı BAKANLIK Pamuk Şekerim 2 Eğitim Aracı BAKANLIK Çevre Eğitimi Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK Hukuk ve Adalet Öğretim Materyali (Seçmeli)…
Default Image
Kasım 24, 2016 1558

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Bölge Ödülüne Layık Görülen Çalışmalar

Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne 2015-2016 eğitim…
Default Image
Kasım 24, 2016 1477

TEOG

I.Dönem Merkezi Ortak Sınav'ın soru, cevap ve çözüm videoları bugün saat 14.00’ten itibaren http://www.eba.gov.tr'de yayımlanacaktır.
Default Image
Kasım 02, 2016 3760

GENEL KURUL İLANI

Bağımsız Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN) 2’nci Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18-19 Kasım 2016 tarihinde Saat:14:00 de Kızılbey Sk. 3. Vakıflar İş…
Eylül 01, 2016 1748

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 - 2017EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ 1. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması 01 Eylül 2016Perşembe 2.…
Default Image
Ağustos 09, 2016 1685

KURUMSAL ADIMIZ HAKKINDA

TÜM İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİNİN DİKKATİNE...! Çeşitli ortamlarda sendikamız kısa adının farklı şekillerde kısaltma yapılarak kullanıldığı görülmüştür. Sendikamızın kurumsal hüviyet kazanması…
Nisan 10, 2016 2210

ÖĞRETMENLER DİKKAT..! MEBBİS BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

MEBBİS BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN 17 Nisan 2015 tarih ve sayılı 29329 sayılı atama ve yer değiştirme yönetmeliği aday öğretmenler için atama durumlarında yeni bir sayfa açarken, mevcut…
Mart 24, 2016 2037

Sendikamıza üye olmaya bekliyoruz...

HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ DESTEKLEMİYORUZ Milli Eğitimde, Üniversitelerde, YÖK ve KYK’nda olan ünvanı ne olursa olsun bütün memurların tamamın Bağımsız Eğitim-Sen’e üye olabileceğini söyleyen Genel…
Mart 15, 2016 2569

19 – 20 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi-Mesleki Açık Öğretim Lisesi Ve Açık Öğretim Ortaokulu Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere,19-20 Mart tarihinde yapılacak olan sınavları ve oturum sayılarını yazarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda e-mail gönderdi. Genel…
Mart 15, 2016 1720

Aile yardımı beyannamesi doldururken dikkat edilecek önemli hususlar.

Devlet Memurlarının çocukları için ödenen aile yardımıödeneğinin verilemeyeceği haller; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 206'ncı maddesinde; evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar (25…
Şubat 10, 2016 1978

3 öğretmenlik alanında, kaynak bölümler değişti

Şubat 2016 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler…
Temmuz 09, 2015 2992

ROTASYON İPTAL DİLEKÇESİ

ROTASYON İPTAL DİLEKÇESİ Rotasyona tabii öğretmenlerimizin, görev yaptığı ilçe sınırlarında konumuma ve durumuma uygun her hangi bir eğitim kurumunda branşım ile ilgili ihtiyacın olmadığından…
Temmuz 02, 2015 12371

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişiklik yapıldı. Facebook'ta "ahlak dışı" paylaşım yapan öğrenciler için okuldan atılma cezası getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. MEB, Facebook'ta "ahlak dışı" paylaşımdan, devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma süresinin kısalmasına ayrıca…
Mart 15, 2015 14784

SINAVLARDA GÖZETMEN VE GÖREVLİ ÖĞRETMEN ÜCRETLERİ

2014-2015 yılında yapılacak Açık Öğretim, Ehliyet, ÖSYS sınavlara katılacak öğretmenler ve akademisyelerin alacağı ücretler aşağıdadır. Anılan ücretler iban numarası ile banka hesaplarına…
Default Image
Mart 15, 2015 3203

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİSIRANOYAPILACAK İŞ TARİHİ1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin GöreveBaşlaması01 Eylül 2014Pazartesi2. Örgün Eğitim…
Mart 15, 2015 2850

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİSIRANOYAPILACAK İŞ TARİHİ1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin GöreveBaşlaması01 Eylül 2014Pazartesi2. Örgün Eğitim…
Aralık 03, 2014 3788

Norm Fazlası Atamaları

2014 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİI. İLGİLİ MEVZUATBu kılavuz Ankara ilindeki norm fazlası öğretmenlerin başvuru ve…
Ekim 01, 2014 2613

Yönerge Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, 23/09/2014 tarih ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE…
Haziran 21, 2014 5162

Öğretmenler 75 TL Eğitim-Öğretim Tazminatı Alacak

Öğretmenler, memurlara uygulanan genel zammın dışında eğitim-öğretim tazminatı olarak Temmuz ayında maaşlarını 75 TL zamlı alacak. Eğitim-öğretim tazminatları 75 lira artacak, zam 273 liraya…
Haziran 21, 2014 2968

Teknik Öğretmenlere Duyuru

3795 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı resmi gazete’de yayımlanan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve…