2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Öğeyi Oyla
(0 oy)

1
ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
YAPILACAK İŞ TARİHİ
1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve
Başlaması
01 Eylül 2014
Pazartesi
2. Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki
Çalışmaları 01-12 Eylül 2014
3.
2014 – 2015 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde Ders Yılı
Başı toplantıları:
a) Müdürler Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantıları 01-02 Eylül 2014
b) Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu 01-03 Eylül 2014
c) Okul Zümre Toplantıları 04-08 Eylül 2014
d) Okul Zümre Başkanları Toplantısı 09 Eylül 2014
e) Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurul Toplantıları 10-11 Eylül 2014
f) İlçe Zümre Başkanları Kurul Toplantıları 12 Eylül 2014
g) İl Zümre Başkanları Toplantısı(Tüm Branşlar) 16-26 Eylül 2014
4. Okul Öncesi, İlkokul 1. Sınıf, Ortaokul ve İmam Hatip 5.
Sınıftaki Öğrencilerin Eğitim Öğretime Hazırlanması 08-12 Eylül 2014
5.
a)Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2014 – 2015 Ders
yılının başlaması
(Tüm Meslek Liseleri 9 ve 10. Sınıf Öğrencileri dahil)
(Açıklama : Orta öğretim Kurumları Yönetmeliği 63/5’inci
maddesine göre)
15 Eylül 2014 Pazartesi
b)Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday Çırak ve Çırak
Öğrencilerin Teorik Eğitime Başlamaları 29 Eylül 2014 Pazartesi
6. İlköğretim Haftası 15 – 19 Eylül 2014
7. Ankara’nın Başkent Oluşu 13 Ekim Pazartesi
8. Kurban Bayramı
03 Ekim 2014 Cuma
saat 13:00’de başlar,
07 Ekim 2014 Salı
akşamı sona erer.
9.
Bünyesinde Yoğunlaştırılmış Eğitim Uygulanan Meslek
Liseleri Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanlarında Okuyan 11
ve 12. Sınıf Öğrencilerinin ; 2014 – 2015 Öğretim Yılında
Eğitim ve Öğretime Başlaması
20 Ekim 2014 Pazartesi
10. Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim 2014 Salı günü
saat 13:00’de başlar,
29 Ekim 2014 Çarşamba
günü saat 24:00’de sona
erer.
11. Sorumluluk Sınavları 01-30 Kasım 2014
12. Atatürk Haftası 10 – 14 Kasım 2014
13. Öğretmenler Günü 24 Kasım 2014
Pazartesi
14. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi 27 Aralık 2014
Cumartesi2
15. Yılbaşı Tatili 01 Ocak 2015 Perşembe
16.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde,
a)Aday Çırakların Dönem Sonu ve Çırak Öğrencilerin
Dönem Sınavlarının Yapılması
05 Ocak 2015 Pazartesi
başlar,
16 Ocak 2015 Cuma
akşamı sona erer.
b)Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Sözleşmelerinin
İmzalanması
02 Ocak 2015 Cuma
başlar,
27 Şubat 2015 Cuma
akşamı sona erer.
c)Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Yarıyıl Tatili
17 Ocak 2015
Cumartesi akşamı
başlar,
01 Şubat 2015 Pazar
akşamı sona erer.
d)Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Yarıyıl Tatili 17 Ocak 2015
Cumartesi akşamı
başlar,
22 Şubat 2015 Cuma
akşamı sona erer.
e)Sınav Dönemi (Kış Dönemi) Öğretmenler Kurulu
Toplantısı 02 Şubat 2015 Pazartesi
f)Kış Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının Yapılması 03 Şubat 2015 Salı günü
başlar,
22 Şubat 2015 Pazar
akşamı sona erer.
g)Aday Çırak Ve Çırak Öğrencilerin II. Yarıyıla Başlaması 23 Şubat 2015 Pazartesi
17. Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında I. Yarıyılın sona
ermesi 23 Ocak 2015 Cuma
18. Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. Yarıyıl Tatili 26 Ocak – 06 Şubat
2015
19. Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında II. Dönemin
başlaması
09 Şubat 2015
Pazartesi
20. Her Derece ve Türdeki Okullarda II. Dönem Başı
Öğretmenler Kurulu Toplantısı 09-10 Şubat 2015
21.
2014 – 2015 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde II. Dönem
Başı Toplantıları:
a) Müdürler Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantıları
11 Şubat 2015
Çarşamba
b) Okul Zümre Toplantıları 11-13 Şubat 2015
c) Okul Zümre Başkanları Toplantısı 16 Şubat 2015
d) Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurul Toplantıları 17 Şubat 2015
e) İlçe Zümre Başkanları Kurul Toplantıları 18-20 Şubat 2015
f) İl Zümre Başkanları Toplantısı(Tüm Branşlar) 23 Şubat- 06 Mart 20153
22.
Bünyesinde Yoğunlaştırılmış Eğitim Uygulanan Meslek
Liseleri Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanlarında Okuyan
Öğrencilerin;
a) 2014-2015 Öğretim Yılında Mesleki Eğitim
Görecek Öğrencilerin İş Yeri Planlaması (10. ve
11 Sınıflar)
16 Şubat -27 Mart 2015
b) Öğrenciler İçin 2014- 2015 Öğretim Yılı Teorik
Eğitimin Sona Ermesi(9. Sınıflar hariç) 24 Nisan 2015 Cuma
c) 2014-2015 Öğretim Yılı 10 ve 11. Sınıf
Öğrencilerinin Beceri Eğitimi 11 Mayıs-22 Eylül 2015
d) 2014-2015 Öğretim Yılı Öğretmenler Kurulu
Değerlendirme Toplantısı 27-28 Nisan 2015
e) Öğrencilerin Beceri Eğitimi Öncesi İzinleri 27 Nisan 08 Mayıs 2015
23. Sorumluluk Sınavları 01-30 Nisan 2015
24.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında,
2015-2016 Öğretim Yılında Mesleki Eğitim Görecek
Öğrencilerin İş Yeri Planlaması(10. Ve 11 Sınıflar)
01Nisan-30 Nisan 2015
25.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı:
a) Okul Öncesi İlkokul, Ortaokul ve
İmam Hatip Ortaokullarında
b) Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında
23 - 24 Nisan 2015
23 Nisan 2015
Perşembe
26. Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2015 Cuma
27.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında, 2015-2016
Eğitim Öğretim Yılı İçin, Alan Zümre Öğretmenlerince,
Staj veya Yaz Uygulamasını Okulda ve İşletmelerde
Yapacak Öğrenci Listelerinin Ayrı Ayrı Hazırlanması ve
Okul Müdürünün Onayına Sunması
25 Mayıs-29 Mayıs
2015
28.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 2015-2016
Eğitim Öğretim Yılı, Staj veya Yaz Uygulamasını Okulda
ve İşletmelerde Yapacak Öğrenci Listelerinin Duyurulması
01 Haziran-05 Haziran
2015
29.
İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören 12. Sınıf
Öğrencilerinden Mesleki Eğitim Öğretim Programlarının
En Az % 80`ini Tamamlayanlar İçin:
a) Okulda Telafi Eğitimi
18 Mayıs – 05 Haziran
2015
b) Yılsonu Beceri Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
08 Haziran 2015
Pazartesi4
c) Yıl Sonu Beceri Sınavları
08 – 10 Haziran 2015
30. 19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
(Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Tamamı) 19 Mayıs 2015 Salı
31.
Meslekî Eğitim Merkezlerinde:
Aday Çırakların Dönem Sonu ve Çırak Öğrencilerin
Dönem Sınavlarının Yapılması.
18 Mayıs 2015 Pazartesi
başlar,
06 Haziran 2015
Cumartesi
akşamı sona erer.
32.
Meslekî Eğitim Merkezlerinde:
a) Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Teorik Eğitiminin
Sona Ermesi
13 Haziran 2015
Cumartesi
b) Ders Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
15 Haziran 2015
Pazartesi
c) Yaz Dönemi “Kalfalık ve Ustalık” Sınavı
16 Haziran 2015 Salı
başlar,
30 Haziran 2015 Pazar
akşamı sona erer.
d)Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Tatile Girmesi 01Temmuz 2015
Çarşamba
e) Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerinin Sözleşmelerinin
İmzalanması
01 Temmuz 2015
Çarşamba başlar,
27 Eylül 2015 Pazar
akşamı sona erer.
33.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında
a) Başvurular ( Kayıt Yenileme ve Ön kayıt)
15 – 30 Haziran 2015
b) Kayıtları Yapılacak Çocukların Komisyonca İlanı ve
Kesin Kayıt Dönemi
01-31 Temmuz 2015
34. 2014 – 2015 Öğretim Yılı Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokullarında Şube Öğretmenler Kurulları
08-12 Haziran 2015
35.
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2014 – 2015
Ders Yılının Sona Ermesi. 12 Haziran 2015 Cuma
36. 2014 – 2015 Öğretim Yılı Ders Yılı Sonu Öğretmenler
Kurulu 15 – 19 Haziran 2015
37. Bağımsız Anaokulları, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim
Kurumlarında Yıl Sonu Mesleki Çalışmaları
15 – 26 Haziran 2015
38.
2014 – 2015 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde Ders Yılı
Sonu Toplantıları:
a)Müdürler Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantıları 16 Haziran 2015
b)Okul Zümre Toplantıları 17 Haziran 2015
c)Okul Zümre Başkanları Toplantısı 18 Haziran 20155
d)Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurul Toplantıları 19 Haziran 2015
e)İlçe Zümre Başkanları Kurul Toplantıları 22 Haziran 2015
f)İl Zümre Başkanları Toplantısı (Tüm Branşlar) 23-30 Haziran 2015
39.
Ortaöğretim Kurumlarında Seçmeli Derslerin E-Okul
Sistemine İşlenmesi 12-30 Haziran 2015
40.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Alan-Dal Seçimi
a) 2015 – 2016 Öğretim Yılı 10.Sınıfa Geçen
Öğrencilerden Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Kurumlarında Öğrenime Devam Etmek İsteyenlerin Alan
Tercihlerin Yapmak Üzere Başvurularının Kabulü
b) Alan-Dal Seçimi ile İlgili Kayıt Kabul Komisyonlarının
Toplanarak Değerlendirme İşlemini Sonuçlandırılması ve
Listelerin İlan Edilmesi
c) Alana Geçiş Yapılacak Öğrencilerin Kayıt Kabulleri
Bakanlıkça Hazırlanan
Kılavuza Göre
Yapılacaktır
41. Öğretmenlerin Tatile Girmesi 1 Temmuz 2015
Çarşamba
42.
A)Örgün ve Yaygın Öğretim Kurumlarında 2015 – 2016
Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları
Bakanlıkça Hazırlanan
Kılavuza Göre
Yapılacaktır
B) İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında
Öğrenci Kayıtları
C) Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci
Kayıtları
43. Ramazan Bayramı
16 Temmuz 2015 saat
13.00 de başlar,
19 Temmuz 2015 de
sona erer.
44. 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 2015 Pazar
45.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve
Başlaması 01 Eylül 2015 Salı
46.
Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki
Çalışmaları 01 – 11 Eylül 2015
47.
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2015 – 2016
Eğitim Öğretim Yılının Başlaması 14 Eylül 2015
Pazartesi
48.
Bünyesinde Yoğunlaştırılmış Eğitim Uygulanan Meslek
Liseleri Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanlarında;
a) Yıl Sonu Beceri Eğitiminin Sona Ermesi
b) Yıl Sonu Beceri Eğitimi Sınavları Öncesi
Öğretmenler Kurulu Toplantısı
22 Eylül 2015 Cuma
28 Eylül 2015 Pazartesi6
c) Öğrencilerin Yıl Sonu Beceri Sınavları
d) Yıl Sonu Beceri Sınavları Sonrası İzinleri
e) 11 ve 12. Sınıf Öğrencilerin Teorik Eğitime
Başlaması
29 Eylül-02 Ekim 2015
05-16 Ekim 2015
19 Ekim 2015 Pazartesi
49.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde
a) Güz Dönemi Kalfalık- Ustalık Sınavları
Öğretmenler Kurulu toplantısı
01 Eylül 2015 Salı
b) Güz Dönemi “Kalfalık ve Ustalık” Sınavı
02 Eylül 2015 Çarşamba
başlar,
20 Eylül 2015 Pazar
akşamı sona erer.
c) Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerinin 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Teorik Eğitime Başlaması 28 Eylül 2015 Pazartesi
AÇIKLAMALAR
1. Mesleki Eğitim Kurs kayıtlarının sürekli olması esastır. Okul ve kurumların şartlarına göre yaz
ayları dâhil olmak üzere yılın her ayında yeni kurs grupları oluşturularak halk eğitim merkezleri ile
işbirliği içinde kayıt yapılabilir.
2. Okul öncesi eğitim kurumlarında:
a) Çocuk sayısının yeterli olması ve istekli öğretmenin bulunması halinde, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile yaz tatilinde de eğitime devam edilir.
b) Fiziki kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt – kabul işlemlerine
devam edilir.
c) Özel günler ve bayramlarda çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim ilkelerine uygun olarak
gösteri niteliği taşımayan sınıf içi faaliyetler ile çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenir.
3. "Dünya Okuma Yazma Günü" 08 Eylül’ de Halk Eğitim Merkezlerince kutlanır.
4. Örgün ve Yaygın Öğretim Kurumlarında 05 Ekim "Dünya Öğretmenler Günü" olarak kutlanır.
5. İmam – Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında 13 Ekim "İmam Hatip Okullarının Kuruluş
Yıldönümü" olarak kutlanır.
6. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında Ekim ayının ikinci haftası "Çıraklık ve Meslek
Eğitim Haftası" olarak kutlanır.
7. Bu çalışma takviminde belirtilmeyen özel günler, haftalar ve benzeri günler; Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği ile ilgili mevzuatta belirtilen tarihlerde kutlanır.
8. Özel yönetmeliği bulunan resmi ve özel okullarda kayıt – kabul işlemleri ilgili yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.
9. Halk Eğitim Merkezlerinde açılması planlanan kısa süreli kurslar, İl Halk Eğitim Planlama
Kurullarınca tespit edilir. Yarıyıl ve yılsonu tatilinde de istek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde kurslar
açılır.
10. Şubat, Haziran ve Eylül aylarında yapılacak kalfalık ve ustalık sınavlarında ihtiyaç duyulması
halinde bir sonraki ay içinde de sınava devam edilebilir. Tüm dönemlerde gerektiğinde Cumartesi ve 7
Pazar günleri de sınav gerçekleşecek şekilde sınav programları hazırlanır. (Merkezi sınav sistemi
uygulamasında, Bakanlığımız talimatlarına göre hareket edilir)
11. “Meslekî Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal
Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğine” göre başvurular. Aday Çırak ve Çırak
Öğrencilerin sözleşmelerinin imzalanması döneminde yapılır. Müracaatta bulunan öğrenci sayısı,
pansiyona alınacak çırak öğrenci sayısından fazla olursa seçme ve sıralama sınavı kayıtların sona erdiği
tarihi müteakip 7 (yedi) gün içerisinde yapılır.
Meslekî Eğitim Merkezlerinde yatılılık hizmetleri 22 Eylül 2014 tarihinde başlar 30 Haziran 2015
tarihinde sona erer.
12. Aynı okul bünyesinde farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören özel eğitim gerektiren
öğrenciler, öğretim kademelerine bakılmaksızın aynı zamanda tatil edilirler.
13. Halk Eğitimi Merkezlerince yılsonu sergileri,
a) Köy ve beldelerde Mayıs ayı içerisinde
b) Merkez ilçelerde 01 – 13 Haziran tarihleri arasında açılır.
c) Yaz etkinlikleri 1 Temmuz – 31 Ağustos
14. Halk Eğitimi Merkezlerinde;
a) İl ve ilçe planlama kurulları yönetmeliğinde belirtilen tarihlerde toplanır.
b) Açık İlkokul, Ortaokul, Açık Lise ve Mesleki Açık öğretim Lisesi kayıt işlemleri ve kayıt
yenilemeleri Bakanlıkça belirlenen takvime göre yapılır.
c) Tam gün uygulaması yapan Halk Eğitim Merkezlerinde kayıt ve kurslar ihtiyaca göre devam eder.
d) Halk Eğitim Merkezlerinde kursların tanıtımı ve alan çalışması 01-15 Eylül
15. Özel Öğretim Kurumlarında ücretlerin tespiti ve Bakanlığa bildirilmesi kendi mevzuatları
çerçevesinde yapılır.
16. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze eğitim dersleri, her dönem 18 Haftanın tamamlaması ile
sona erer.
ÖRNEK ZAMAN ÇİZELGESİ
NORMAL ÖĞRETİM YAPAN OKULLAR (İlkokul-Ortaokul-İmam Hatip ortaokulu)
Dersin Başlama Saati
Öğle Tatili
Ders Saatleri
Teneffüsler
08.00 – 09.30
40 – 60 dakika
40 dakika
10 – 20 dakika arası
İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN OKULLAR (İlkokul-Ortaokul-İmam Hatip ortaokulu)
Sabahçıların Ders Başlama Saati
Sabahçı ve Öğlencilerin giriş çıkış
süresi
Ders Saatleri
Teneffüsler
07.00 – 08.00
20 dakika
40 dakika
10 – 20 dakika arası8
Not:
1- Normal ve ikili öğretim uygulamasını aynı anda yapan ilköğretim okulları her iki zaman çizelgesini
de aynı anda uygulayabilirler.
2- Gerektiğinde blok ders de yapılabilir.
NORMAL ÖĞRETİM YAPAN ÖRGÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Dersin Başlama Saati
Öğle Tatili
Yemekhanesi bulunan okullarda
öğle tatili
Ders saatleri
Teneffüsler
08.00 – 09.30
45 dakika
45 – 60 dakika
Arası
40 dakika
5 - 15 dakika
İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN ÖRGÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Sabahçıların Derse Başlama Saati
Sabahçı ve Öğlencilerin giriş çıkış
Süresi
Ders Saatleri
Teneffüsler
07.00 – 08.00
10 – 20 dakika
40 dakika
5-15 dakika9

Duyurular

Temmuz 19, 2019 980

ÜYEMİZ MUSTAFA ŞAHİN EMEKLİ OLDU.

MUSTAFA ŞAHİN HOCAMIZ EMEKLİ OLMUŞTUR. Sendikamızın kuruluşundan beri Üyemiz olan, Sendikamızın faaliyetlerinde herzaman yanımızda olan güzel-gayretli insan ; Ankara Etimesgut Ülkü-Ahmet Durusoy…
Temmuz 17, 2018 1716

2018 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır. 01/07/2018 ila 31/12/2018…
Default Image
Temmuz 17, 2018 1242

2018 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır. 01/07/2018 ila 31/12/2018…
Haziran 25, 2018 1350

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliği neler getiriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21.6.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ?Yönetmelikte öğretmen tanımı…
Nisan 09, 2018 1201

DENETLEME KURULU BAŞKANIMIZ RAŞİT BOZOK AMELİYAT OLDU

DENETLEME KURULU BAŞKANIMIZ RAŞİT BOZOK AMELİYAT OLDU Geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı Ameliyat olarak eski sağlığına dönen Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Raşit Bozok'a BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN…
Kasım 11, 2017 1109

Öğretmen Performans Notuna Yargıdan İptal Kaynak: Öğretmen Performans Notuna Yargıdan İptal

Bir Kamu görevlileri sendikası tarafından, çalıştığı eğitim kurumunun müdürü tarafından eğitim-öğretim yılı sonunda hakkında yapılan performans değerlendirmesinde 73 puan alan üyesi adına…
Eylül 26, 2017 4511

Memurun, görev yaptığı ilde ikamet etmesi zorunlu mudur?

Devlet memurlarının, görev yaptığı il sınırları içinde oturma zorunluluğu var mı? 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekildedir. "Memuriyet mahalli:…
Eylül 23, 2017 1356

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi

Özel eğitim sınıfındaki öğrenciler ile tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin velisinin yazılı talebi doğrultusunda bir defaya mahsus sınıf tekrarı yaptırılabileceği açıklanırken sınıf…
Kasım 24, 2016 1464

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz´ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, gelecek nesillerimizi yetiştirmek için, özveriyle çalışan, tüm öğretmenlerimizin…
Default Image
Kasım 24, 2016 1996

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlk ve Ortaöğretim Ders Kitapları

2016-2017 DERS KİTAPLARI Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı BAKANLIK Pamuk Şekerim 2 Eğitim Aracı BAKANLIK Çevre Eğitimi Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK Hukuk ve Adalet Öğretim Materyali (Seçmeli)…
Default Image
Kasım 24, 2016 1559

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Bölge Ödülüne Layık Görülen Çalışmalar

Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne 2015-2016 eğitim…
Default Image
Kasım 24, 2016 1478

TEOG

I.Dönem Merkezi Ortak Sınav'ın soru, cevap ve çözüm videoları bugün saat 14.00’ten itibaren http://www.eba.gov.tr'de yayımlanacaktır.
Default Image
Kasım 02, 2016 3760

GENEL KURUL İLANI

Bağımsız Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN) 2’nci Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18-19 Kasım 2016 tarihinde Saat:14:00 de Kızılbey Sk. 3. Vakıflar İş…
Eylül 01, 2016 1749

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 - 2017EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ 1. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması 01 Eylül 2016Perşembe 2.…
Default Image
Ağustos 09, 2016 1686

KURUMSAL ADIMIZ HAKKINDA

TÜM İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİNİN DİKKATİNE...! Çeşitli ortamlarda sendikamız kısa adının farklı şekillerde kısaltma yapılarak kullanıldığı görülmüştür. Sendikamızın kurumsal hüviyet kazanması…
Nisan 10, 2016 2211

ÖĞRETMENLER DİKKAT..! MEBBİS BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

MEBBİS BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN 17 Nisan 2015 tarih ve sayılı 29329 sayılı atama ve yer değiştirme yönetmeliği aday öğretmenler için atama durumlarında yeni bir sayfa açarken, mevcut…
Mart 24, 2016 2038

Sendikamıza üye olmaya bekliyoruz...

HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ DESTEKLEMİYORUZ Milli Eğitimde, Üniversitelerde, YÖK ve KYK’nda olan ünvanı ne olursa olsun bütün memurların tamamın Bağımsız Eğitim-Sen’e üye olabileceğini söyleyen Genel…
Mart 15, 2016 2572

19 – 20 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi-Mesleki Açık Öğretim Lisesi Ve Açık Öğretim Ortaokulu Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere,19-20 Mart tarihinde yapılacak olan sınavları ve oturum sayılarını yazarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda e-mail gönderdi. Genel…
Mart 15, 2016 1720

Aile yardımı beyannamesi doldururken dikkat edilecek önemli hususlar.

Devlet Memurlarının çocukları için ödenen aile yardımıödeneğinin verilemeyeceği haller; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 206'ncı maddesinde; evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar (25…
Şubat 10, 2016 1978

3 öğretmenlik alanında, kaynak bölümler değişti

Şubat 2016 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler…
Temmuz 09, 2015 2993

ROTASYON İPTAL DİLEKÇESİ

ROTASYON İPTAL DİLEKÇESİ Rotasyona tabii öğretmenlerimizin, görev yaptığı ilçe sınırlarında konumuma ve durumuma uygun her hangi bir eğitim kurumunda branşım ile ilgili ihtiyacın olmadığından…
Temmuz 02, 2015 12371

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişiklik yapıldı. Facebook'ta "ahlak dışı" paylaşım yapan öğrenciler için okuldan atılma cezası getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. MEB, Facebook'ta "ahlak dışı" paylaşımdan, devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma süresinin kısalmasına ayrıca…
Mart 15, 2015 14785

SINAVLARDA GÖZETMEN VE GÖREVLİ ÖĞRETMEN ÜCRETLERİ

2014-2015 yılında yapılacak Açık Öğretim, Ehliyet, ÖSYS sınavlara katılacak öğretmenler ve akademisyelerin alacağı ücretler aşağıdadır. Anılan ücretler iban numarası ile banka hesaplarına…
Default Image
Mart 15, 2015 3204

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİSIRANOYAPILACAK İŞ TARİHİ1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin GöreveBaşlaması01 Eylül 2014Pazartesi2. Örgün Eğitim…
Mart 15, 2015 2851

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

1ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİSIRANOYAPILACAK İŞ TARİHİ1. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin GöreveBaşlaması01 Eylül 2014Pazartesi2. Örgün Eğitim…
Aralık 03, 2014 3788

Norm Fazlası Atamaları

2014 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİI. İLGİLİ MEVZUATBu kılavuz Ankara ilindeki norm fazlası öğretmenlerin başvuru ve…
Ekim 01, 2014 2614

Yönerge Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, 23/09/2014 tarih ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE…
Haziran 21, 2014 5164

Öğretmenler 75 TL Eğitim-Öğretim Tazminatı Alacak

Öğretmenler, memurlara uygulanan genel zammın dışında eğitim-öğretim tazminatı olarak Temmuz ayında maaşlarını 75 TL zamlı alacak. Eğitim-öğretim tazminatları 75 lira artacak, zam 273 liraya…
Haziran 21, 2014 2970

Teknik Öğretmenlere Duyuru

3795 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı resmi gazete’de yayımlanan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve…