• Ana Sayfa

okullardaki kılık kıyafet sorunları

Rate this item
(0 votes)

Sendikamız okullardaki sorunlar için çözüm arayışını sürdürüyor.

Konu ile ilgili olarak yaptığımız anket ve sonuç değerlendirmemiz SONSÖZ gazetesinde yayınlandı. İşte o haber;

 

 

 

 

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN DEN TEPKİ

  

Bağımsız Eğitim-SenKılık Kıyafet serbestliğinin okul disiplinini olumsuz yönde etkileyip etkilemediğine ilişkin olarak,

Bağımsız Eğitim Sendikası Genel Başkanı Abdullah Soy,” Şanlıurfa, İzmir, Kırklareli Ankara’da öğretmen, öğrenci ve veliler üzerinde bir anket çalışması yapıldı. Bu anket 146 öğretmen, 158 veli ve 1324 öğrenci üzerinde yapıldı. Anketten elde edilen veriler kılık kıyafet serbestliğinin okul disiplinine olumsuz yönde etkileri olduğu bulgularına ulaşılmıştır” dedi.

Soy, “ Mevcut yönetmelikte giyilecek kıyafetlerin ölçü ve kriterleri anlaşılır şekilde net değil. Ayrıca öğrenci ve öğretmenler serbest kıyafet algısını; her kıyafetin okullarda giyilebileceği gibi anlaşıldığını söylüyor. Bunun yanında da okul idarelerinin de konuya ağırlık vermeyişleri de bir araya gelince okullarda disiplinsizliğin zemini haline gelmiştir” ifadelerinde bulundu

OKULLARDA KIYAFETLERİ SERBEST BIRAKALIM DERKEN, KANTARIN TOPUZU KAÇTI

Soy,” Özellikle 1980 yılından sonra kamusal alana başörtüsü ile girilmesinin yasaklı oluşunun getirmiş olduğu sorunlar nedeniyle, artan toplumsal gerilimi kaldırmak için neredeyse her kesimin kılık kıyafet serbestliğini ister hale geldi. 27.11.2012 tarih ve 28480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” ile kıyafet serbestliğinin başladığını ve daha sonraki yıllarda da bu yönetmelikte düzenlemeler yapılarak okullarda öğrenci ve öğretmenler serbest kıyafetlerle gelmeye başladıklarını “ belirtti.

Bağımsız Eğitim-Sen Genel Başkanı Soy , “ Birey olabilmenin ve hür düşünce engeli olarak gördüğümüz önceki uygulamanın kaldırılmasını destekliyoruz. Fakat bugün gelinen nokta da, kıyafet serbestisinin uygulama ve yanlış anlaşılma nedenleriyle, kamu da çalışan kişi hüviyetinin kaybolmasına, öğrencilerin okula yakışmayan kıyafet ile okula gelmeleri yaygın hale gelmiştir” dedi.

SERBEST KIYAFET DİSİPLİNSİZLİĞE NEDEN OLMAKTADIR

Soy; “Bu durumun Sendika olarak kabul edemeyeceğimiz bir hal aldığını, memuriyetin ciddiyet arz eden ve devletin kimliğini temsil ettiğini, okullarda gerek öğrenci gerekse öğretmenlerin kimlikleri ile mütenasip kıyafet içerisinde olmayan giyim kuşamları ile derslere girdikleri bu davranışın olağan bir hal almaya başladığını” söyledi.

Abdullah Soy “Özellikle sosyal medya da birçok paylaşımla da gördüğümüz şahit olduğumuz görüntülerin yanında öğretmenlerle birebir görüşmelerimizde de bilgi sahibi olmamız hasebiyle öğrencilerin, öğretmenleri hiçe sayan, terbiye, nezaket ve saygı kurallarını aşan boyutlarda disiplinsiz davranışların çoğaldığı görülmektedir. Bu konuda öğretmenlerin çok muzdarip olduklarını, emekli olmak istemeyen öğretmenler sırf bu nedenle emekli olduklarını, öğrencilerin ipe sapa gelmez davranışlarının arkasının gelmediğini belirtmektedir

Bu disiplinsiz davranışların altında, öğretmeni korumayan, öğrenci korumalı bakış açışının mantalitesi ile hazırlanan yönetmelikler ile okul idarecilerinin her şeyi süt liman gösterme çabaları da etmen olduğunu, özellikle de ergen psikolojisi gereği, kılık kıyafet serbestîsinin öğrencide laçkalaşmaya ve rehavete sebebiyet veriyor. Bunun sonucunda da öğrenci, öğretmenlerin disipline edici davranışlarını öğretmenlerin kendi keyfi uygulaması olarak düşünmeye başlayarak, öğretmene karşı düşman tavırlar alarak, okul disiplini denen şeyin ortadan kalktığını” ifade etti.

ANKET UYGULAMASI SONUÇLARI

Ankete katılanların cinsiyet dağılımı şöyledir; Öğretmenlerin yüzde 43’i bay, yüzde 57’si ise bayan, öğrencilerin yüzde 62’si erkek yüzde 38’i kız, Velilerin yüzde 38’i bay yüzde 62’si bayanlardan teşkil etmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

 
Last modified on