Print this page

Memura,Disiplin Kurulunda Sendika Temsilcisi Olmadan Ceza Verilemez

Rate this item
(0 votes)

Memura,Disiplin Kurulunda Sendika Temsilcisi Olmadan Ceza Verilemez

Afyon İdare Mahkemesi verdiği kararla, Sendika üyesine sendika temsilcisinin olmadığı disiplin kurulunca verilen cezanın hukuka aykırı olduğundan yola çıkarak iptal etti.Ayrıca sendikal basın açıklamasındaki eylem ve söylemlerin sendikal hak kapsamında değerlendirileceğine hükmetti.

      Afyon İdare Mahkemesi verdiği kararla, Sendika üyesine sendika temsilcisinin olmadığı disiplin kurulunca verilen cezanın hukuka aykırı olduğundan yola çıkarak iptal etti.Mahkeme 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmeliğin “ Kurulların Kuruluşuna İlişkin Esaslar”  başlıklı 4.maddesinin 2. Fıkrasının 1. Cümlesinde ,”Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet Memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek kurullarında yer alır” kuralına atıfta bulunarak hakkında disiplin cezası tesisine ilişkin işlemi yapan disiplin kuruluna mensubu olduğu sendikanın temsilcisinin çağrılmamasını ve bulunmamasının hukuka uygun bulmamıştır.


     Ayrıca mahkeme kararında , sendika üyesinin sendikaca alınmış kararla basın açıklamasına katıldığını,belediyeden kaynaklanan sıkıntıları gündeme taşımak,Belediye başkanın üyelerine uyguladığı baskıyı
 kamuoyu ile paylaşmak,kamuoyu baskısı yaratmak amacıyla belediye önünde basın açıklaması yapıldığını; memursesi.com Bu basın açıklamasının valiliğe bildirildiğini ve yapılan basın açıklamasının sendikal hak kapsamında bulunduğunu, dolayısıyla basın açıklamasında geçen eylem ve söylemlerin amirine karşı tehdit ve hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceğini aksi durumun hukuka uygun olmadığını ifade etmiştir.

Last modified on